Možná liečba cukrovky 2. typu?

0
Štúdia Lancet ukazuje, že cukrovku 2. typu možno u dospelých pacientov zvrátiť dodržiavaním prísneho programu regulácie hmotnosti. Diabetes typu 2 je...

„Umiernený“ prístup k výžive znižuje zdravotné riziko

0
Viaceré štúdie ukazujú, že mierny príjem rôznych zložiek stravy je najlepšie spojený s nižším rizikom úmrtia Výskumníci sformulovali údaje z hlavných...

Medzidruhová chiméra: Nová nádej pre ľudí, ktorí potrebujú transplantáciu orgánov

0
Prvá štúdia, ktorá ukazuje vývoj medzidruhovej chiméry ako nového zdroja orgánov na transplantácie V štúdii publikovanej v Cell1 boli chiméry pomenované po...

Jedinečné prostredie podobné maternici vytvára nádej pre milióny predčasne narodených detí

0
Štúdia úspešne vyvinula a otestovala vonkajšiu cievu podobnú maternici na mláďatách oviec, čo vytvára nádej pre predčasne narodené ľudské deti v budúcnosti.

Double Whammy: Klimatické zmeny ovplyvňujú znečistenie ovzdušia

1
Štúdia ukazuje vážne účinky zmeny klímy na znečistenie ovzdušia, čím ďalej ovplyvňuje úmrtnosť na celom svete Nová štúdia ukázala, že budúce klimatické zmeny...