Etika a nekalé praktiky

Etika publikácie a vyhlásenie o nesprávnom postupe pri publikácii

1.1 Financovanie

Akékoľvek finančné prostriedky získané za pomoc pri písaní alebo úprave by mali byť uvedené na konci článku.

1.2 Správanie autora a autorské práva

Autor (autori) by sa mal uistiť, že získal povolenie na použitie akéhokoľvek materiálu, ktorý pochádza od tretích strán (napr. ilustrácie, obrázky alebo schémy), a podmienky boli udelené. Na konci článku je potrebné uviesť vhodné citácie.

1.3 Redakčné štandardy a procesy

1.3.1 Redakčná nezávislosť

Redakčná nezávislosť je rešpektovaný. Rozhodnutie šéfredaktora je konečné.

1.3.2 Štandardy presnosti

Vedecký Európan® (SCIEU)® má povinnosť zverejňovať opravy alebo iné oznámenia. „Oprava“ sa bežne používa, keď sa ukáže, že malá časť inak spoľahlivej publikácie je pre čitateľov zavádzajúca.

Pozri tiež Časté otázky o autorovi.

***

O NÁS  CIELE A ROZSAH  NAŠA POLITIKA   KONTAKTUJTE NÁS  
POKYNY PRE AUTOROV  ETIKA A NESPRÁVNE POSTUPY  AUTHOURS FAQ  ODOSLAŤ ČLÁNOK