Ciele a rozsah

cieľ of Vedecký Európan® (SCIEU)® je priblížiť súčasné dianie vo vede širšiemu publiku, aby si uvedomilo pokroky vo vedeckých oblastiach. Na uverejnenie sa zvažujú zaujímavé a relevantné myšlienky z rôznych oblastí vedy, ktoré sú podané jednoduchým spôsobom, zrozumiteľne a stručne a ktoré už boli v nedávnej minulosti publikované v recenzovanej vedeckej literatúre. Neakceptujeme nové teórie ani výsledky pôvodného výskumu. Články sú recenzované na základe praktického a teoretického významu témy, popisu príbehu na zvolenú tému pre širokú verejnosť, poverenia autora (autorov), citácie zdrojov, aktuálnosti príbehu a jedinečnej prezentácie z akéhokoľvek predchádzajúceho pokrytie témy v akomkoľvek médiu.

***

O NÁS  CIELE A ROZSAH  NAŠA POLITIKA   KONTAKTUJTE NÁS  
POKYNY PRE AUTOROV  ETIKA A NESPRÁVNE POSTUPY  AUTHOURS FAQ  ODOSLAŤ ČLÁNOK