Správna rada

Šéfredaktor: Umesh Prasad, BDS, MPhil
vážený poradca: Rajeev Soni, Ph.D.
Kreatívne a digitálne: Imran